آموزش طراحی سیستم هوشمند(7-2) – آشنایی با کنترلر ترکیبی MHIOU

کنترلر ترکیبی MHIOU در سیستم هوشمند روشنایی HDL

آموزش طراحی سیستم هوشمند(7-2) – آشنایی با کنترلر ترکیبی MHIOU آشنایی با کنترلر ترکیبی MHIOU در سیستم هوشمند روشنایی خانه هوشمند شما می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد. در ادامه معرفی مبحث موجود های ترکیبی در سیستم روشنایی هوشمند ساختمان، بعد از ماژول هوشمند و ترکیبی MHRCU چند کار بود به یکدیگر از ماژول های […]

آموزش طراحی سیستم هوشمند(6-2) – آشنایی با کنترلر ترکیبی MHRCU

آشنای بیشتر با کنترلر ترکیبی MHRCU یک ماژول هوشمند در خانه هوشمند شما

آموزش طراحی سیستم هوشمند(6-2) – آشنایی با کنترلر ترکیبی MHRCU در این مقاله ما با بحث آشنایی با یک کنترل ترکیبی با نام کنترلر ترکیبی MHRCU که در سبد محصولات هوشمند برند HDL قرار دارد بیشتر آشنا می شویم. این محصول در کنترل سیستم روشنایی هوشمند نقش بسزایی را می تواند ایفا نماید. از آنجایی […]