همایش بین المللی سال 2019 در کشور چین |

همایش بین المللی سال 2019 شرکت HDL در تاریخ 7 ژانویه با 57 شرکت کننده از 20 کشور از نواحی گوناگون جهان شامل بریتانیا، کانادا، ایتالیا، ایران و سنگاپوربه منظور بازنگری سال 2018 و بررسی چشم اندازهای سال جدی میلادی 2019 حضور به هم رساندند. در این همایش بین المللی، دفتر مرکزی HDL چین با […]

همایش سالانه نمایندگان هوشمندساز HDL در ایران – پاییز 98

همایش نمایندگان HDL در سال 98، نمایندگان فعال در زمینه خانه هوشمند و هوشمندسازی ساختمان

همایش نمایندگان HDL سال 98 برگزار گردید. همایش سالانه نمایندگان HDL از سرتاسر ایران، به منظور نشستی دوستانه و برای گفتمان، بررسی وضعیت هوشمندسازی در ایران در میان گذاشتن تجربیات و راهکارهای جدید بررسی آینده هوشمندسازی در ایران پرسش و پاسخ و برطرف نمودن نیاز ها نمایندگان و مشکلات احتمالی توسط دفتر مرکزی برگزار میگردد. […]