سیستم کنترل پارکینگ هوشمند در موزه هوشمند

راهکار پارکینگ هوشمند HDL PMS پرداخت و هدایت

سیستم کنترل پارکینگ در موزه هوشمند سيستم  پارکينگ هوشمند می تواند از بخش های مختلفی مانند: سيستم مدیریت پارکينگ (PMS) سيستم راهنمای پارکينگ (PGS) و سيستم یابنده خودرو (PVTS) تشكيل گردد. ابتدا از دستگاه  TICKET جهت مدیریت هزینه‌های خودرو‌ها در پارکينگ استفاده می‌شود. به هر خودرو یک کارت IC/ID بدون تماس هوشمند یا کارت بارکد […]

سيستم امنیتی موزه هوشمند

سیستم امنیتی هوشمند در موزه هوشمند HDL

سيستم امنیتی موزه هوشمند موضوع بحث ما در این مقاله هست. در کنار بحث ایجاد امنیت در موزه هوشمند توسط CCTVها که قبلا به صورت مبسوط در مورد آن بحث شد، این بار نوبت به افزایش سطح امنیت موزه هوشمند توسط محصولاتو هوشمند HDL می‌پردازیم. یكی از کاربردهای سيستم هوشمند ایجاد فضای امنيتی در ساختمان‌های […]

نقش CCTVها در موزه هوشمند

نقش CCTV در موزه هوشمند

نقش CCTVها در موزه هوشمند دوربین های مدار بسته (CCTV) در موزه هوشمند در این مقاله به بررسی راهکارهای استفاده از CCTV در موزه هوشمند می‌پردازیم که چطور می‌تواند ایمنی این اماکن بسیار با ارزش را مهسا کنند. از گذشته تا به امروز نگهبانی و پاسداری از بناها و اماکن عمومی و خصوصی که در […]

سطح دسترسی در موزه هوشمند

راهکارهای موزه هوشمند در زمینه سطح دسترسی و کنترل تردد افراد

راهکارهای موزه هوشمند در زمینه سطح دسترسی و کنترل تردد افراد چرا یک موزه هوشمند مهم است؟ موزه‌ها همیشه به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاه‌های عرضه فرهنگ، هنر و ارزش‌های تاریخی یک ملت شناخته می‌شوند که می توان در آن قدمت یک کشور را یافت. پس در میان به خدمت گرفتن تکنولوژی در مکان‌هایی که […]