آموزش طراحی سیستم هوشمند(4-2) – آشنایی با دیمرهای هوشمند DC

آشنایی با دیمرهای هوشمند DC

آموزش طراحی سیستم هوشمند(4-2) – آشنایی با دیمرهای هوشمند DC در این مقاله با یکی دیگر از درس های آموزشی در خصوص آموزش طراحی سیستم های هوشمند با شما همراه هستیم در این بخش میخواهیم در رابطه با کنترل دیمر های هوشمند DC صحبت نماییم. در درس قبلی به طور کامل با دیمرهای هوشمند آشنا […]

آموزش طراحی سیستم هوشمند(3-2) – آشنایی با دیمرهای هوشمند

آشنایی با دیمرهای هوشمند ساختمان

آموزش طراحی سیستم هوشمند(3-2) – آشنایی با دیمرهای هوشمند در درس قبلی ما در زمینه طراحی سیستم روشنایی ساختمان، مبحث رله های هوشمند را برای سیستم روشنایی هوشمند داشتیم و در این مبحث قرار هست در رابطه با کنترلرهای دیمر صحبت کنیم. به صورت کلی در یک سیستم هوشمند دیمر ها برای کنترل شدت روشنایی […]