شکلات و فیزیک؟!

شکلات و فیزیک؟! خلق شکلات عالی تکنیک ترکیب 140 ساله ی شکلات، پاسخی برای بافت لطیف دوست داشتنی شکلات است که دهانتان را آب می اندازد. روش Conching ( روشی مدرن برای پردازش است که در خلق شکلات به کار گرفته میشود) که محققان فیزیک پشت این پروسه و قدرتش بر روی تولید یک شکلات […]