طراحی سیستم هوشمند(9-2) – طراحی سیستم دالی

پروتکل دالی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث ما در طراحی سیستم روشنایی هوشمند ساختمان است. پروتکل Dali برای ارتباط بین مصرف کننده های روشنایی استفاده ‌می شود. پس این پروتکل برای زمان‌هایی مانند: سوئیچ‌ها دیم کردن چراغ‌ها کنترل پارامترهایی از لامپ مورد استفاده قرار بگیرد. موارد استفاده از پروتکل Dali غالباً این پروتکل در […]

طراحی سیستم هوشمند(8-2) – آشنایی با کنترلر 0-10 ولت آنالوگ

کنترلر روشنایی 0-10 ولت آنالوگ سیستم هوشمند ساختمان

در ادامه مبحث آموزش طراحی سیستم هوشمند به موضوع آشنایی با کنترلر 0-10 ولت آنالوگ یا MDR0610 می‌رسیم.  برای اینکه بفهمیم این ماژول در هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند ما چه نقشی را ایفا خواهد کرد، چه مزایایی دارد و چه ویژگی‌هایی را به سیستم هوشمند ساختمان ما اضافه می‌کند، مطالب و ویددئوی اموزشی ان […]