مزایای منحصر بفرد هتل هوشمند

مزایای منحصر بفرد هتل هوشمند 1-ارتباط تمام تجهیزات یک سوئیت با یکدیگر و پایگاه مدیریت هوشمند هتل 2-نرم افزار یکپارچة مدیریت سوئیت ها 3-تجمیع سازی با سیستم مدیریت دارایی هتل یا (PMS (Property Management System 4-مدیریت مصرف انرژی         1-ارتباط تمام تجهیزات یک سوئیت با یکدیگر و پایگاه مدیریت هوشمند هتل در […]

ارائه چند طرح پیشنهادی در یک سوئیت هوشمند

ارائه چند طرح پیشنهادی در یک سوئیت هوشمند • طرح اول اهداف کلی در این طرح عبارتند از: – کنترل روشنایی تمامی فضاهای سوئیت بصورت هوشمند واجرای سناریوهای مختلف از قبیل ورود، خروج، خواب و … – امکان ارسال انواع فرامین به رسپشن و نمایش همزمان آن در محل درب ورودی سوئیت – کنترل سیستم […]