شهر هوشمند خودت را تصور کن!

شهر هوشمند چرا برای آینده ما ضروری است؟

شهر هوشمند خودت را تصور کن! شهر هوشمند یک کانسپت از رویایی در آینده نیست. بلکه به لطف گسترش وسیع اینترنت اشیا و راهکار‌های IOT،‌ بسیاری از آنها در حال حاضر فعال و به صورت گسترش یافته‌اند. دولت‌ها در حال اعمال نفوذ در فضاهای گسترده‌ای از توان‌های کم مصرف و سلولی تکنولوژی‌های وایرلس هستند (LPWAN). […]