چطور در کتابخانه انرژی ذخیره کنیم؟

چطور در کتابخانه انرژی ذخیره کنیم؟ کتابخانه پلتفرم بسیار مهمی در کسب دانش و انتشار اطلاعات به شمار می رود. اگر چه به همین تناسب میزان مصرف الکتریسیته بسیار زیاد است.حال، این سوال مطرح می شود که چطور انرژی های مصرف شده یک کتابخانه را کاهش دهیم؟ اولین راه، هوشمندسازی روشنایی کتابخانه می باشد. اما […]

صنعت ساختمان و ضرورت مدیریت مصرف و کاهش انرژی

صنعت ساختمان و ضرورت مدیریت مصرف و کاهش انرژی صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگترین صنایع هر کشور همواره مورد توجه قرار می گیرد. با رشد فزاینده جمعیت و افزایش نیاز به انرژی ، ایجاد منابع جدید انرژی و بهره برداری از آن و بهینه سازی مصرف به عنوان یکی از اولویت های دولت […]

برگه‌ها: 1 2 3 4