مدیریت هوشمند سامانة HVAC و تاسیسات مکانیکی

مدیریت هوشمند سامانة HVAC و تاسیسات مکانیکی موتورخانه و سیستم¬های سرمایش و گرمایشی قلب تپنده یک پروژه هستند که غالب انرژی نیز در آنها مصرف می¬شود. لذا طراحی صحیح نقاط کنترلی و اعمال شیوه¬های مانیتورینگ و فرمان در موتورخانه از اهمیت بالایی برخوردار است.