مدیریت هوشمند گاز های طبی در مراکز درمانی

مدیریت هوشمند گاز های طبی در مراکز درمانی گازهای طبي مورد نياز بيمارستان شامل اکسيژن ، گاز بيهوشی(N2O)، خلاء و هوای فشرده ميباشد، برخی گازهای ديگر مانند CO2 و ازت نيز مصرف دارند که مصرف آنها خيلی کم و موارد آن نادر است. پیاده سازی سیستم گاز های طبی به صورت مرکزی به منظورکنترل عفونت، […]

کنترل تهویه در فضا های داخلی بیمارستان

کنترل تهویه در فضا های داخلی بیمارستان در راستای کنترل دقیق و بهینه سیستم تهویه با هدف کاهش مصرف انرژی مصرفی و نیز حفظ بالانس هوای بین بخش ها به منظور جلوگیری از انتشار عفونت می توان بر اساس تجهیزات بکار رفته می توان امکانات زیر را در کنترل تهویه فضا های داخلی بیمارستان مد […]

سامانه های هوشمند مدیریت تاسیسات بیمارستان

سامانه های هوشمند مدیریت تاسیسات بیمارستان تاسیسات بیمارستان با توجه به اهمیت ساختمان بیمارستان و ویژگی های منحصر بفردی که به واسطه ارتباط با زندگی انسان ها دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و هر گونه وقفه در کار ارائه خدمات تاسیساتی نظیر خاموشی روشنایی، قطع سیستم های تهویه و اختلالات دمایی، قطع […]

امکانات بیمارستان هوشمند در یک نگاه

smart Hospital

بیمارستان و کلینیک هوشمند مزایای پیاده سازی سامانه های هوشمند بیمارستانی • افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران و ارتقائ سطح کیفی بیمارستان • کمتر شدن زمان ارائه خدمات به بیماران • ذخیره اطلاعات بیماران به صورت الکترونیکی در دیتاسنر بیمارستان به منظور نگهداری سوابق بیمار و در صورت نیاز انتقال به بیمارستان های دیگر […]