HDL برند هوشمند ساختمان 2020 در کشور چین

برند برتر هوشمند 2020

HDL موفق به کسب سه جایزه مهم از جوایز “برند هوشمند ساختمان 2020 چین” شد HDL موفق به کسب سه جایزه مهم از جوایز “برند هوشمند ساختمان 2020 چین” شددر آینده ، برند HDL  همچنان در زمینه کنترل هوشمند در ابعاد مختلف استفاده کاربران ریشه خواهد دواند و تلاش بی وقفه ای را برای ارائه […]