طراحی سیستم هوشمند(8-2) – آشنایی با کنترلر 0-10 ولت آنالوگ

کنترلر روشنایی 0-10 ولت آنالوگ سیستم هوشمند ساختمان

در ادامه مبحث آموزش طراحی سیستم هوشمند به موضوع آشنایی با کنترلر 0-10 ولت آنالوگ یا MDR0610 می‌رسیم.  برای اینکه بفهمیم این ماژول در هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند ما چه نقشی را ایفا خواهد کرد، چه مزایایی دارد و چه ویژگی‌هایی را به سیستم هوشمند ساختمان ما اضافه می‌کند، مطالب و ویددئوی اموزشی ان […]