برگزاری دوره کوتاه مدت مدیریت ساختمان تحت پروتکل KNX در مرکز جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

برگزاری دوره کوتاه مدت مدیریت ساختمان تحت پروتکل KNX در مرکز جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 1.خواهشمند است دوستانی که تمایل به شرکت در این دوره را دارند فرم زیر را جهت تکمیل فرآند ثبت نام پر نمایند. 2- زمان برگزاری: 27 و 28 فروردین – 3 و 4 اردیبشهت سال 1398 3- محل برگزاری مرکز جهاد […]