تصاویر دوره آموزشی فروش سیستم هوشمند ساختمان در دفتر مرکزی HDL

دوره آموزشی فروشی سیستم هوشمند 6 بهمن 99

تصاویر دوره آموزشی فروش سیستم هوشمند در دفتر مرکزی HDL در این مقاله تصاویر دوره آموزشی فروش سیستم هوشمند ساختمان را در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم. این دوره آموزشی در تاریخ 6 بهمن ماه سال 99 برگزار گردید. یکی از اهداف و اقدامات بسیار مهم از منظر دفتر مرکزی برند هوشمند HDL ، مبحث […]