آشنایی با اجزای HDLiTV و نحوه انتخاب تجهیزات

آشنایی با اجزای HDLiTV و نحوه انتخاب تجهیزات به منظور راه اندازی سیستم HDLiTV نیاز است کمی اطلاعات در خصوص سیستم IPTV و زیر ساخت های آن داشته باشیم که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. آنچه در سیستم HDLiTV و یا هر سیستم IPTV دیگری وظیفه اصلی پخش تصاویر و ویدئو ها را […]