جهت انتخاب نرخ ارز بر روی آیکون مورد نظر در سمت چپ(وسط صفحه) استفاده نمایید.

تهویه مطبوع، IR و درای کانتکت

نمایش دادن همه 6 نتیجه

درای کانتکت هوشمند 4 کانال تحت KNX مدل HDL-M/S04.1

HDL-M/S04.1 $69.00

فرستنده امواج IR تحت شبکه KNX چهار کانال مدل HDL-M/IRAC.1-B

HDL-M/IRAC.1 $84.00

کابل انتشار امواج مادون قرمز

Infrared Emission Probe $6.00

کنترلر سرمایش و گرمایش هوشمند تحت KNX مدل HDL-M/FCHC.4.1

HDL-M/FCHC.4.1 $158.00

ماژول کنترل سرمایش و گرمایش از کف هوشمند KNX مدل HDL-M/FCU01.10.1

M/FCU01.10.1 $140.00

ماژول ورودی دیجیتال و دما 8 کانال تحت شبکه KNX مدل HDL-M/S08.1

HDL-M/S08.1 $105.00