پروژه هوشمند مطب دکتر آذرفر در بندرعباس

حضور فناوري هاي هوشمند در بيمارستان هاي آينده بدون شک نويد بخش ورود به عصري جديد در حوزه درمان و پزشکي است.
اما آنچه بين کليه پروژه ها اعم از بيمارستان و مطب ، اداره و خانه ، ديتا سنتر و بانک و ديگر انواع مشترک است کنترل سيستم هاي سرمايش و گرمايش، تهويه ، روشنايي ،امنيتي و اعلان حريق است که شرکت خانه مدرن پارسي ، دفتر همکاري شهر بندرعباس در يک مطب پياده سازي نموده است.
اين مطب خصوصي 80 متر بوده و از سيستم امنيتي خوبي بهره برده است.

مکان: شهر بندرعباس
زمان اجرا: پاییز 95
خدمات انجام شده: کنترل روشنایی و نورمخفی کنترل اسپلیت و tv تهویه اتوماتیک سیستم ضد سرقت و اعلان حریق هوشمند
مجری طرح: دفتر همکاری شهر بندرعباس شرکت خانه مدرن پارسی

تاریخ

مارس 18, 2020