پروژه مسکونی و هوشمند جناب آقای مطلب زاده، اردبیل |

اسفندماه 96 در شهر اردبیل ، پروژه مسکونی مطلب زاده ،به سیستم های هوشمند کنترل روشنايي،سرمايش و گرمايش،امنيت، صوتي و تصويري مجهز شده و از راه دور کنترل می شوند.

این تک واحدی مسکونی 180 متر بوده و توسط نماینده انحصاری استان اردبیل، شرکت مهندسی خانه هوشمند آراد ، انجام شده است.

مکان: شهر اردبیل
زمان اجرا: اسفندماه 96
خدمات انجام شده: به سیستم های هوشمند کنترل روشنايي،سرمايش و گرمايش،امنيت، صوتي و تصويري مجهز شده و از راه دور کنترل می شوند.
مجری طرح: خانه هوشمند آراد نمایندگی انحصاری استان اردبیل

تاریخ

مارس 2, 2020