اخبار


98 07 03 IBBI گرد همایی سازندگان و معماران به نام کشور ایران، در نمایشگاه ساختمان های مارکدار - iBBi

دفتر مرکزی برند HDL به همراه نمایندگی انحصاری استان تهران به سیاق سال گذشته، امسال نیز در این گردهمایی حضور خواهد داشت.غرفه ی برند HDL به منظور عرضه ی تجهیزات جدید هوشمند و ارائه راهکارهای  لوکس و مرفه در این نمایشگاه منتظر حضور یکایک شما عزیزان می باشد.
به امید آنکه بتوان باشکوه ترین و زیباترین ساختمان ها را در ایران عزیزمان بنا نهیم و یادگاری هوشمند از خود برای آیندگان به جای گذاریم.
مکان: سالن اجلاس سران - استان تهران
زمان: 7و 8 مهرماه 1398