اخبار

IMG 46072.jpg05246نمایشگاه صنعت ساختمان، گردهمایی از خدمات و محصولاتی است که در صنعت ساختمان سازی کشور استفاده می شود. در این نمایشگاه تلاش بر آن شده تا تمامی شرکت ها و موسسات دست اندر کار در این صنعت برای رفع نیاز سازندگان و ارائه خدمات گرد هم آیند.
در این میان و در خوزه بحث هوشمند سازی، شرکت HDL هم به عنوان یکی از پیشتازان در این زمینه به سیاق هر سال در نوزدهمین دوره از این نمایشگاه شرکت نمود.

 

 


در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور گسترده بازدید کنندگان مواجه بودیم. افراد بسیاری که برای آشنایی بیشتر با بحث هوشمند سازی سختمان و محصولات جدید ارائه شده در این نمایشگاه پا به غرفه میگذاشتند.
توجه عدیده ی بازدید کنندگان به آینه هوشمند بسیارقابل توجه بود. عزیزان مشتاقی که از ویژگی های جالب توجه این آینه به وجد آمده و تجربه ی کار با یک دستگاه لوکس را به دست آوردند.
آینه هوشمند
DJI 20190729 13010120190729 165223

DSCN0115

IMG 4123

IMG 4374

IMG 4270

IMG 4381

به امید موفقیت های روز افزون در سال های پیش رو...