برنامه ریزی رله هوشمند در سیستم هوشمند و تنظیمات پایه درس 0209

به درس بعدی از آموزش اجرای سیستم هوشمند با نام برنامه ریزی رله هوشمند می‌رسیم. در این در علاوه بر آموزش نحوه برنامه ریزی در رله هوشمند سیستم ساختمان خود،‌ با تنظیمات پایه آن نیز آشنا می‌شوید.

Table of Contents

خوش آمدید