جستجوی فیزیکی محصولات هوشمند در سیستم هوشمند ساختمان درس 0106

جستجوی فیزیکی محصولات هوشمند در سیستم هوشمند ساختمان

به درس ششم یعنی جستجوی فیزیکی محصولات هوشمند در سیستم هوشمند ساختمان رسیدیم. این آموزش برای تمام کسانی که در اجرای سیستم هوشمند در تلاش هستند بسیار مفید باشد.
تمامی کسانی که در زمان اجرای پروژه با نحوه پروگرمینگ ماژول‌های هوشمند سر و کله می زنند،‌ می‌دانند سردرگمی به چه معنایی است.
گاهی پیش می‌اید که سیستم هوشمند سما با عیبی همراه است. اما شما در بین ده‌ها ماژول هوشمند خود نمی‌دانید این ایراد از کجا است. زمان تنگ است و فشار کار زیاد. 
حتی در پروژه ‌های بسیار بزرگ این مشکلات چنین برابر می‌شود. دراین پروژه ‌های هوشمند بزرگ، هم تعداد محصولات هوشمند زیاد است. هم شاید شما بخواهید صدها سناریو مختلف را به سیستم خود یاد بدهید تا بتوانند رقصی از مدرنیته را در فضای پروژه شما اجرا کنند.
رقصی که قدرت اجرای شما در سیستم‌های هوشمند ساختمان و قدرت برند شما را نمایش می‌دهد.
بنابراین یادگیری نحوه جستجوی فیزیکی محصولات هوشمند در سیستم بسیار حائز اهمیت است.

چطور به صورت فیزیک ماژول هوشمند خود را در سیستم جستجو کنیم؟

در بعضی اوقات ممکن است که تجهیزات در جستجوی سریع یا همان Fast Search شناسایی نشوند. این مشکل ممکن در زمان‌هایی رخ دهد که آدرس تجهیزات شما در شبکه تکراری باشد. این مشکل در زمان شلوغی بیش از حد شبکه نیز اتفاق بیوفتد.
در این زمان بعد از اطمینان از اتصال درست تجهیزات و روشن بودن تجهیز مورد نظر، باید به صورت فیزیکی در نرم افزار تجهیز را شناسایی کنیم.
بنابراین نرم افزار مختص این کار یعنی HDL Buspro Setup Tools 2 را باز می نماییم.
برای آشنایی بهتر و دقیق‌تر با نحوه ادامه کار از شما دعوت می‌کنیم ویدیوی زیر را مشاهده نمایید. 

حتما درس بعدی ما که در خصوص آشنایی با کنترلر رله در سیستم هوشمند ساختمان است را دنبال نمایید. قطعا بسیار برای شما مفید و راهگشا خواهد بود.

Table of Contents

خوش آمدید