پروژه هوشمند و مسکونی سرو در تیرازیس

شيراز در کتاب‌ها و اسناد تاريخي، تحت نام‌هاي مختلفي نظير «تيرازيس»، «شيرازيس» و «شيراز» به ثبت رسيده‌است.

پروژه سرو، افتخاری دیگر از استان پرجاذبه فارس ، زمستان گذشته ، انجام شد.این پروژه که توسط شرکت مهندسی نیکان مهر، نماینده این استان بهره برداری شد، زیربنای 1500 متر داشته و سیستم های هوشمند کنترل سرمایش و گرمایش ، صوتی و روشنایی برای آن تعبیه شده است.

مکان: شهر شیراز
زمان اجرا: زمستان 1396
خدمات انجام شده: سیستم های هوشمند کنترل سرمایش و گرمایش ، صوتی و روشنایی
مجری طرح: شرکت مهندسی شهررویا نیکان مهر نمایندگی استان فارس

Table of Contents

خوش آمدید