بیمارستان هوشمند دی کلینیک میلاد با محصولات هوشمند HDL، ارومیه

بیمارستان هوشمند دی کلینیک میلاد در شهر ارومیه از پروژه ‌های هوشمند HDL در حوزه درمانی کشور عزیزمان ایران است.

بیمارستان دی کلینیک میلاد شهر ارومیه ،سال گذشته توسط تیم اجرا دفتر مکزی HDL مجهز به امکانات هوشمند زیر شده است.

–    کنترل هوشمند روشنایی کل فضاها
–    کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش از طریق کلید هوشمند
–    کنترل و مانیتورینگ اتاق بیمار از بخش پرستاری
–    کنترل هوشمند چراغهای راهرو ها توسط سیستم هوشمند به وسیله سنسور های هوشمند
–    کنترل بر اساس منطق زمانی
–    کنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها توسط نرم افزار ایریدیوم
–    کنترل تردد بر اثر انگشت

این بیمارستان یکی از مجهزترین و تخصصی ترین بیمارستان های شمالغرب کشور است که برای ساخت آن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گزاری می شود که زیربنای ساختمان اصلی آن ۲۶۰۰۰ مترمربع و شامل بخش های بستری، زایمان و جراحی، فیزوتراپی، آزمایشگاه، اداری و اورژانس و کلینک های تخصصی است.

مکان: شهر ارومیه
زمان اجرا: تابستان 1396
خدمات انجام شده: – کنترل روشنایی کل فضاها – کنترل سرمایش و گرمایش از طریق کلید هوشمند – کنترل و مانیتورینگ اتاق بیمار از بخش پرستاری – کنترل چراغهای راهرو ها توسط سیستم هوشمند به وسیله سنسور های هوشمند – کنترل بر اساس منطق زمانی – کنترل و مانیتورینگ تمامی ایتم ها توسط نرم افزار ایریدیوم – کنترل تردد بر اثر انگشت
\v دفترمرکزی HDL ایران

Table of Contents

خوش آمدید