پروژه ساختمان دیسپاچینگ شرکت توزیع برق بجنورد

مکان: شهر بجنورد
زمان اجرا: اسفند 94
خدمات انجام شده: کنترل روشنایی، کنترل اسپلیت ها، کنترل زمانبندی شده با ماژول منطقی و کنترل از طریق نرم افزار iLife
مجری طرح: شرکت هوشمند راشا نمایندگی HDL در مشهد

Table of Contents

خوش آمدید