بیمارستان هوشمند EMPOWERED دبی با محصولات هوشمند HDL

بیمارستان هوشمند EMPOWERED دبی یکی از بیمارستان های هوشمند HDL در سرتاسر جهان است. این هوشمندسازی بیمارستان Empowered در شهر دبی، توسط تیم HDL دبی انجام شده است.

موارد هوشمند شده در این بیمارستان برای کلیه 39 اتاق VIP  بطور کامل در نظر گرفته شده است.  بعد از بهره برداری از این اتاق های هوشمند ، براساس نتیجه بسیار مطلوب تمامی بیماران و کادر بیمارستان، مدیریت بیمارستان درخواست هوشمند کردن کلیه حمام های بیمارستان را هم داشته است.

یکی از ویژگی‌های هوشمندسازی ساختمان با محصولات HDL این است که شما می توانید خودتان این کیفیت را از نزدیک تست نمایید. به عبارت دیگر، بعد از رضایت شما از هوشمندسازی بخش انجام شده، شما میتوانید این موضوع را گسترش دهید. و آیتم‌های بیشتری را تحت مدیریت هوشمند ساختمان خود در اختیار بگیرید. این موضوع جسارت شما را در امر هوشمند سازی گسترش می‌دهد. 

در این پروژه ، از کلید هوشمند تمام لمسی و ترموستاتیک DLP در تمامی اتاق ها استفاده شده است. کلیه سیستم ها توسط نرم افزار ایریدوم روی کامپیوترهای بخش اداری و از راه دور نیز، کنترل می شوند.

تیم HDL با بهره گیری از روشهای نوین هوشمندسازی ، در آینده نه چندان دور راهکارهای بیشتری برای هوشمندسازی مراکز درمانی، عرضه خواهد داشت.

ویژگی ها بیمارستان هوشمند EMPOWERED دبی:

مکان: دبی
زمان اجرا: جولای 2016
خدمات انجام شده: اتوماسیون کامل
مجری طرح: تیم HDL دبی

Table of Contents

خوش آمدید