هوشمندسازی اتاق داده شرکت صنعتی و معدنی جلال آباد

مکان: شهر کرمان
زمان اجرا: زمستان 95
خدمات انجام شده: هوشمندسازی دیتاسنتر
مجری طرح: دفتر همکاری شهر کرمان شرکت بهنگام

Table of Contents

خوش آمدید