دانشگاه هوشمند صنعتی نوشیروانی بابل با محصولات هوشمند HDL

دانشگاه هوشمند صنعتی نوشیروانی بابل با محصولات هوشمند HDL
 
از پروژه های دیگر HDL دانشگاه هوشمند صنعتی نوشیروانی می‌باشد. این دانشگاه یکی دیگر از پروژه های هوشمند HDL در زمینه پروژه های آموزشی است. 
امروزه دانشگاه های بسیاری برای هوشمندسازی بخش های مختلف تمام دانشگاه قدم پیش میگذارند. برخی از آنها سالن آمفی تئاتر، برخی سالن مطالعه و کتابخانه، برخی دفاتر و برخی هم تمام دانگشاه را هوشمند می نمایند.
دانشگاه هوشمند صنعتی نوشیروانی یکی از دانشگاه هایی است که به کم قانع نبوده است. در این دانشگاه هوشمند از پیاده سازی سیستم BMS برای مدیریت هوشمند، جامع و یکپارچه این دانشگاه استفاده شده است.
 
ویژگی های عمومی دانشگاه نوشیروانی بابل استان مازندران:
  • دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم
  • تنها دانشگاه صنعتی و دولتی شمال ایران
  • دارای 6 دانشکده
  • 200 عضو هیئت علمی
  • دارای 6000 دانشجو
  • دومین دانشگاه صنعتی کشور بعد از دانشگاه صنعتی اصفهان

یکی از ویژگی های ساختاری بسیار حائز اهمیت این دانشگاه همین موضوع رنکبندی دانشگاه است. چرا که این دانشگاه در حال حاضر و طبق رتبه بندی us news،‌ حتی از دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی امیرکبیر بالاتر  است. همین موضوع مهر تایید در اعتبار بالای آموزشی این دانشگاه در تمام ایران عزیزمان است.

پس چر این دانگشاه همه چی تمام، با هوشمندسازی یک مرحله بیشتر خودش را بالا نکشد؟!
هوشمندسازی این دانشگاه بسیار پرطرفدار در استان مازندران، توسط نمایندگی HDL شهر آمل انجام شده است.
این پروژه هوشمند آموزشی توسط خانه هوشمند پنگان، دفتر نمایندگی و فروش HDL در آمل هوشمند شده است. نماینده ای که رزومه بسیار درخشان در تمام سطوح هوشمندسازی را در کارنامه خود دارد.
 

ویژگی‌های هوشمند دانشگاه نوشیروانی بابل:


مکان:
 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زمان اجرا: تکمیل شده و تحت بهره برداری قرار گرفته است.
خدمات انجام شده: پیاده سازی سیستم BMS
مجری طرح: نماینده HDL در آمل شرکت هوشمند پنگان
 
 

Table of Contents

خوش آمدید