آموزش طراحی سیستم هوشمند(8-1) – انتخاب منبع تغذیه خانه هوشمند

انتخاب منبع تغذیه مناسب برای سیستم هوشمند ساختمان

آموزش طراحی سیستم هوشمند(8-1)

انتخاب منبع تغذیه خانه هوشمند

در این درس، با موضوع انتخاب منبع تغذیه خانه هوشمند در طراحی سیستم‌های هوشمند در خدمت شما هستیم. این موضوع را به عنوان آخرین موضوعی که در بحث کلیات مورد بررسی قرار میدیم با هم دیگه یاد می‌گیریم و مراحل مختلف پیش رو را به هم دیگر خواهیم دید.

به صورت کلی، وقتی طراحی سیستم هوشمند را انجام می دهید، پس از انتخاب Device ها و تجهیزات، آخرین مرحله، می‌توان گفت که انتخاب منبع تغذیه هست. که وظیفه منبع تغذیه رو باید بررسی کنیم برای چه کاری است و در نهایت نوع آن ‌را انتخاب کنیم.

وظایف منبع تغذیه در خانه هوشمند

به صورت کلی منابع تغذیه در شبکه های هوشمند، کار تامین ولتاژ جریان مورد نیاز رو به عهده دارند. منبع تغذیه باعث خواهد شد که دیتایی که شما به کمک این ماژول ها در حال ارسال و دریافت آن هستید بر روی یک ولتاژ و جریان مشخصی حمل شود. این جریان بعضاً به عنوان جریان تامین کننده برق مورد نیاز بخش کنترل هر ماژول استفاده میشود.
پس باید جریان کافی به هر قطعه برسد و از این بابت منابع تغذیه انتخابشان بسیار مهم هستند.

یکی دیگر از کارهایی که منابع تغذیه انجام می‌دهند، فیلتر کردن هست. به دلیل انکه ما در حال کار روی داده‌ها هستیم، هارمونی‌های برق شهر میتواند روی برقی که در صمت مصرف‌کننده است با ولتاژ های متفاوت، مورد استفاده قرار بگیرد و استفاده شود.

تاثیرات این هارمونی می‌تواند تاثیر مخرب باشد. یعنی به دلیل آن نوساناتی که هارمونی‌ها ایجاد می‌کنند، ممکن است که داده ما هم دچار تخریب شود.

پس از یکی از مهمترین پارامتر هایی که برای ما مهم هست، فیلتر کردن برق شهر هست. تا برق صاف و اصطلاحات DC خیلی خوبی رو به تجهیزات تحویل دهد تا باعث از بین رفتن دیتا نشود.

وظیفه بعدب که ماژول منبع تغذیه سیستم هوشمند انجام می‌دهد، بحث حفاظت از شبکه هست.

در شبکه، منابع تغذیه شبکه هوشمند، ولتاژهای بین ۸۵ تا ۲۳۰ ولت به گونه‌ای طراحی شدند که ما بتوانیم شبکه پایداری را داشته باشیم. پس اگر نوساناتی را شاهد باشیم، منابع تغذیه سیستم هوشمند می‌توانند این نوسانات کنترل کند. در نتیجه در صورت بروز نوسانات، ما مشکلی را در سمت قطعات نداشته باشیم و آنها را ایمن کنند.

Table of Contents

خوش آمدید