دستورالعمل فنی ماژول Floor Heating

دستورالعمل-فنی-ماژول-Floor-Heating

کنترل گرمایش از کف

ماژول کنترل گرمایش از کف دارای علامت تجاری MFH06.432 است و دارای 6 رله و 6 کانال خروجی آنالوگ 0-10 ولت است. این ماژول همچنین دارای ورودی سنسور دما است، که سنسور دمای تولیدی شرکت HDL دارای علامت تجاری DS18B20 را به راحتی می توانید به پورت ورودی آن وصل نمایید. این ماژول در دو مد کاری “Slave Control” و “Fully Control” کار خواهد کرد.

شکل1:ماژول Floor Heating

 

ویژگی های ماژول

1- کنترل 6 شیر برقی متصل به سیستم گرمایش از کف

2- دارای کنترل 0-10 ولت جهت استفاده در موارد کنترلی مودر نیاز

3- قابلیت اتصال حداکثر 13 سنسور دما به عنوان ورودی جهت کنترل دمای رفرنس

4- منبع سنسور دما، به نحوی که سایر ماژولها می توانند از دماسنج های ورودی این ماژول اطلاعات دمای استخراج کنند.

5- دارای دو مد کنترلی Slave و Full جهت کار در موارد کنترلی مشخص

6- کنترل دما از طریق PID Control

7- قابلیت میانگین گیری از دما، جهت دستیابی به کنترل بهتر

8- قابلیت اجرای 4 مد کنترلی مختلف، انتخاب این مدها توسط کاربر خواهد بود.

9- قابلیت تعیین 4 دمای رفرنس مختلف برای 4 مد مختلف

10- قابلیت تعیین زمانهای مشخص جهت تخلیه لوله آب گرم

 

 

ویژگی محیطی

 

 

جدول1:ویژگی های محیطی

 

پارامترهای کاری ماژول

 

جدول2:پارامترهای کاری

 

 

مد Slave Control

در این مد ماژول DLP باید روی مد Fully Control تنظیم شود. ماژول Floor Heating در این مد به عنوان یک رله عمل خواهد کرد. ماژول DLP به عنوان کنترل کننده سیستم تهویه فرمانهای مورد نیاز را پردازش و به ماژول ارسال خواهد کرد. و ماژول گرمایش از کف به عنوان یک ماژول رله در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

مد Fully Control

در این مد ماژول DLP باید روی مد Slave Control تنظیم شود. ماژول Floor Heating در این مد به عنوان پردازنده اصلی عمل خواهد کرد. و ماژول DLP به عنوان یک اینتفریس فقط عمل خواهد کرد که دستورات کاربر را مستقیماً برای ماژول گرمایش از کف ارسال می کند. در این مد از بقیه قابلیت های ماژول هم می توانید استفاده کنید.

سنسور دمای دیجیتالی DS18B20

هنگام اتصال سنسور دمای دیجیتالی DS18B20 به ماژول گرمایش از کف، ID آن را که روی آن پرینت شده است، چک نمایید.

شکل2:سنسور دما

 

بدلیل محدودیت ناشی از جریان درایو سنسورها، حداکثر تعداد سنسور دیجیتالی 18B20 که می توانید به پورت ورودی وصل کنید 13 مورد است

ماژول گرمایش از کف به عنوان منبع سنسورهای دما در شبکه می تواند استفاده شود. هر تجهیز در شبکه می تواند دمای کانالهای مختلف ماژول را بخواند، هر کانالی دارای عملکرد مختلف است که در جدول زیر نشان داده شده است.

 

 

جدول3:عملکرد کانال ها

 

  • اگر جند تا سنسور دمای 18B20 به کانال 1 وصل شده باشد دمای داخلی کانال، میانگین دماهای خوانده شده از سنسورهای وصل شده خواهد بود.

سیم بندی سنسور دمای دیجیتال

سیم بندی سنسور دمای 18B20 به صورت زیر انجام خواهد شد.

1- پایه قرمز، VDD

2- پایه زرد، DIGIT TEMP

3- پایه سفید، COM

نحوی برنامه نویسی ماژول

با کلیک بر روی ماژول مذکور در لیست ماژول هایی که توسط جستجو گر یافت شده اند، پنجره ای به صورت زیر باز می شود. که همانطور که ملاحظه می شود از پنج زبانه تشکیل شده است.

 

Basic information


 

شکل3:Basic information

در  این تب تنظیمات عمومی ماژول قرار دارد که شامل:

clock Type:در این قسمت می توانید مشخ کنید که ماژول از ساعت داخلی خود استفاده کند یا از ساعت خارجی موجود در شبکه که توسط ماژول های دیگر در شبکه ارسال می شود.

Daylight saving : این قسمت جهت تنظیم ساعت برای شش ماه اول سال می باشد که مشخص می کنید از چه تاریخی زمان  یک ساعت به جلو کشیده شود و از چه تاریخی به  ساعت قبل برگردد( از 1 فرودین ماه الی 30 شهریور ماه).

 

Factory Setting of 18B20 : در این قسمت ID سنسور های متصل را می توانی فراخوانی کرده و دمای نمایش داده می شود.

شکل4: تنظیمات سنسور دما

 

شکل5:تنظیمات کارخانه سنسور دما

 

Sensor Infomation:جهت کالیبراسیون سنسور های متصل به ماژول

 

 

شکل6: کالیبراسون سنسور دما

 

بدلیل محدودیت ناشی از جریان درایو سنسورها، حداکثر تعداد سنسور دیجیتالی 18B20 که می توانید به پورت ورودی وصل کنید 13 مورد است

Floor heating


در این تب می توانید به تنظیمات مربوط به هر ناحیه دسترسی پیدا کنید.

 

شکل7:Floor heating

الف) مد Fully Control

1. قسمت Channel: در این قسمت کانال مورد نظر را انتخاب نمایید.

2. قسمت Mode Selection: قسمت Fully Control را انتخاب نمایید.

3. قسمت Operation mod and Temperature Sensor: در این قسمت می توان سنسور دمای مورد استفاده ماژول گرمایش از کف را برای کنترل گرمایش از کف کانال مورد نظر تعیین کرد. در صورت تمایل به استفاده از سنسور دمای داخلی می توان Internal را انتخاب کرد و ID مربوط به 4 سنسوری که به ورودی ماژول وصل شده است را انتخاب نمایید تا میانگین گرفته شود؛ و یا در صورت تمایل به استفاده از سنسور خارجی روی External کلیک کرده و آدرس سنسور را وارد می کنیم. و یا در صورت تمایل به میانگین گیری از چندین سنسور دما؛ و سنسور داخلی روی Average Of Internal and External کلیک کرده و آدرس آنها را وارد می کنیم.

4. در این قسمت می توان آدرس سنسور خارجی  یا داخلی  را وارد کرد که در صورت بالا رفتن دمای آن از مقدار تعیین شده در قسمت Max ؛ به صورت اتوماتیک کنترل گرمایش از کف خاموش خواهد شد.

5- قسمت workings settings:

PID Enable: در این قسمت از روش کنترلی PID جهت کنترل دما در سیستم گرمایش از کف استفاده می شود. پیشنهاد می شود این قسمت را تیک بزنید.

Output Inversion: در صورت که شیر برقی دارای منطق Negative باشد این مورد را تیک بزنید.

( sync on/off,mod,temperature) : در صورت تیک زدن این قسمت ها فرمانهای دریافتی از سایر ماژول های DLP را که در شبکه پخش شده است را اجرا می کند و ماژول DLP می تواند تمامی ماژول های گرمایش از کف را کنترل کند.

Control Cycle: پیشنهاد می شود زمان 5 دقیقه را انتخاب کنید. ( قطع و وصل شدن مداوم باعث از بین رفتن رله خواهد شد.)

Time Flushing Enable: در زمانهای تعیین شده به مدت زمان مورد نظر سیستم شروع به پاک کردن لوله ها خواهد کرد.

Heating speed: در این قسمت می توانید با انتخاب گزینه ها موجود نسبت باز و بسته بودن شیر را مشخص کنید.اگر خروجی بصورت on/off می باشد این پارمتر بر زمان باز و بسته بودن شیر تاثیر گذار خواهد بود و اگر خروجی به صورت تدریجی باشد نسبت درصد باز و بسته شدن شیر خواهد بود.

در کلید ها  یک زبانه برای کنترل گرمایش از کف تعبیه شده است؛ که به صورت زیر است. زمانی که ماژول گرمایش از کف در مد fully control باشد ، کلید در  حالت slave می باشد.

 

شکل 8: پنجره مخصوص کنترل گرمایش از کف در ماژول DLP

 

ب) مد Slave Control

در این مد تمام تنظیمات مربوط به هر ناحیه که مد slave می باشد  باید در تب floor heating کلید  انجام شود و کلید در مد fully control قرار می گیرد.

شکل9: مد slave control

 

تنظیمات مربوط به کلید

در حالتی که ماژول گرمایش ار کف در مد slave قرار داد مد کلید باید fully control باشد.

شکل10: مد fully control کلید

 

1. قسمت Type: این مورد جهت تعیین  نوع کنترل می باشد

2. قسمت  Work Mode : قسمت Fully Control را انتخاب نمایید.

3. قسمت More: این قسمت در حالتfully control بودن DLP فعال می شود و این امکان را می دهد که زمانی دستور خاموش یا روشن شدن گرمایش از کف ارسال می شود، می توان دستورات دیگری را نیز در شبکه ارسال کرد.

 

شکل11:تنظیمات More

4. قسمت Relay: در این قسمت می توانید حداکثر 4 مورد سیستم تهویه Floor Heating و 4 مورد سیستم تهویه Floor Cooling انتخاب نمایید. آدرس و شماره کانال هر مورد را وارد نمایید. این سیستم ها یا به یک کانال رله وصل خواهند شد و یا به یک کانال ماژول گرمایش از کف وصل خواهند شد.

Output Inversion: در صورتی که شیر برقی دارای منطق Negative باشد این مورد را تیک بزنید.

 

شکل12:تنظیمات Relay

5. قسمت Working settings:

PID Enable: در این قسمت از روش کنترلی PID جهت کنترل دما در سیستم گرمایش از کف استفاده می شود. پیشنهاد می شود این قسمت را تیک بزنید.

قسمت Always ON: در صورت تیک زدن، کاربر از طریق DLP نمی تواند سیستم گرمایش از کف را خاموش کند.

( sync on/off,mod,temperature, command) : در صورت تیک زدن این قسمت ها فرمانهای دریافتی از سایر ماژول های DLP را که در شبکه پخش شده است را اجرا می کند و ماژول DLP می تواند تمامی ماژول های گرمایش از کف را کنترل کند.

قسمت Output Mode: حالت Relay ON/OFF و یا PWM. در صورتی که رله شیر برقی را کنترل خواهد کرد حالت Relay ON/OFF را انتخاب نمایید.

Control Cycle: پیشنهاد می شود زمان 5 دقیقه را انتخاب کنید. ( قطع و وصل شدن مداوم باعث از بین رفتن رله خواهد شد.)

speed: در این قسمت می توانید با انتخاب گزینه ها موجود نسبت باز و بسته بودن شیر را مشخص کنید.اگر خروجی بصورت on/off می باشد این پارمتر بر زمان باز و بسته بودن شیر تاثیر گذار خواهد بود و اگر خروجی به صورت تدریجی باشد نسبت درصد باز و بسته شدن شیر خواهد بود.

 

5. قسمت Main Temperature sensor:ر این قسمت می توان سنسور دمای مورد استفاده ماژول DLP در کنترل گرمایش از کف را تعیین کرد. در صورت تمایل به استفاده از سنسور دمای داخلی می توان Internal را انتخاب کرد؛ و یا در صورت تمایل به استفاده از سنسور خارجی روی External کلیک کرده و آدرس سنسور را وارد می کنیم. و یا در صورت تمایل به میانگین گیری از چندین سنسور دما؛ سنسور داخلی روی Average Of Internal and External کلیک کرده و آدرس آنها را وارد می کنیم.

 

جدول 4: ارتباط DLP و Floor Heating

Other Function


این تب شامل دو بخش می باشد.

شکل13:Other Function

 

Sync heating channel: در این قسمت می توانید مشخص کنید دو ناحیه بصورت یک ماژول گرمایش از کف همزمان یک فرمان را اجرا کنند،توجه کنید باید ماژول گرمایش از کف در مد Fully control  باشد.

Enable Host Function:در این قسمت می توانید یک ناحیه کنترلی را بعنوان Host انتخاب کنید و حداکثر 4 ناحیه ماژول گرمایش از کف دیگر را بعنوان slave  کنترل کنید.

 

Targets setting


 

شکل14:Target setting

 

ON/OFF Switching Target:  در این بخش می توان مشخص کرد هر کدام از ناحیه های گرمایش از کف اگر خاموش یا روشن شوند چه دستورات دیگر اجرا شوند.

Relay Target setting: در این قسمت بر اساس وضعیت رله خروجی ماژول گرمایش از کف می باشد، اگر رله روشن  یا خاموش باشد چه دستوراتی در شبکه ارسال شود.در حالت قبل بر اساس فرمان ارسالی از کلید تعیین می شود اما در این حالت حتی اگر فرمان روشن شدن از کلید ارسال شود اما وضعیت کانال خاموش باشد دستورات Relay off اجرا می شود.

 

Pumps Setting


این تب جهت مشخص کردن وضعیت پمپ های موجود در مدار می باشد.

شکل15:Pumps setting

Pump information: در این قسمت می توان تعیین کرد که اگر هرکدام از 6 ناحیه گرمایش از کف روشن شود کدام یک از پمپ های موجود در مدار فعال شوند(برقرار کردن شرط های هر پمپ).

True Target:  در این بخش اگر شرط هر پمپ که در قسمت قبل توضیح داده شد برقرار باشد، دستورات نوشته شده در این بخش اجرا می شوند.

False Target:  در این بخش اگر شرط هر پمپ که در قسمت قبل توضیح داده شد برقرار نباشد،دستورات نوشته شده در این بخش اجرا می شوند.

 

 

کنترل کننده PID چیست؟


یک کنترل کننده (PID تناسبی – انتگرال گیر – مشتق گیر) یک ابزار متعارفی است که در کاربردهای کنترل صنعتی استفاده می شود .یک کنترل کننده PID می تواند برای تنظیم سرعت، دما،جریان،فشار و سایر پروسه های متغیر استفاده شود.کنترل کننده PID می تواند نزدیک سنسور(حسگر) یا وسیله تنظیم کنترل جاسازی شود و با استفاده از سیستم اسکادا(SCADA)به طور مرکزی از طریق مانیتور کنترل شود.

کنترل دما با استفاده از کنترل کننده PID دیجیتال

یک کاربرد نوعی(typical) کنترل کننده دمای PID می تواند کنترل تغییرات پیوسته یک تنظیم کننده که ممکن است دمای یک پروسه را تغییر دهد، باشد .این کار ممکن است توسط ادوات سوئیچینگ پالس برای گرمکن های الکتریکی یا توسط باز و بسته کردن یک دریچه گاز انجام شود. کنترل کننده دمای PID از دما صرفاً به عنوان وارون عمل خروجی استفاده می کند.به طور مثال بیشتر توان اعمال شده به پروسه وقتی است که دما زیر set point است و کمترین توان اعمالی زمانی است که دما بالای نقطه set point باشد.این کنترل کننده ها برای تزریق و خارج کردن دما غالباً از خروجی های کنترل خنک کننده اضافی استفاده می کند و معمولا به کنترل کننده های ضرب کننده نیاز دارند.

یک کنترل کننده PID (گاهی اوقات کنترل کننده سه عبارتی هم نامیده می شوند)، سیگنال سنسور را به طور معمول از یک ترموکوپل یا RTD (سنسور مقاومتی حرارتی) می خواند و به مقداری بر حسب واحدهای مهندسی مثل درجه سانتی گراد تبدیل می کند.سپس مقدار اندازه گیری شده را از set point کم می کند تا سیگنال خطا را تولید کند.خطا روی سه عبارت P ، I و D در یک زمان عمل می کند. و بر حسب مقدار سیگنال خروجی از کنترلر PID توسط مدار مبدل قدرت ولتاژ و جریان مورد نیاز بسته به خروجی الکترونیکی کنترلر PID – به آن اعمال می شود. مقدار ولتاژ و جریان اعمالی به صورتی است که مقدار سرعت آن را روی یکی از موارد Medium, High, Low, OFF تنظیم کند.

کنترل ماژول Floor Heating از طریق کدهای UV Switch

ماژول Floor Heating را از طریق کدهای UV می توان کنترل کرد. این کنترل شامل موارد زیر است:

> کنترل عمومی مدهای کاری ماژول

> کنترل خصوصی مدهای کاری ماژول

> کنترل مدهای تک تک کانالهای خروجی ماژول

> تعیین دمای رفرنس هر کانال به صورت مجزا

در جداول زیر این کدها را مشاهده می کنید.

 

جدول 5: کنترل عمومی مدهای کاری همه ی کانالها

 

جدول 6: کنترل خصوصی مدهای کاری کانال 1

 

 

جدول 7: کنترل خصوصی مدهای کاری کانال 2

 

جدول 8: کنترل خصوصی مدهای کاری کانال 3

 

جدول 9: کنترل خصوصی مدهای کاری کانال 4

 

جدول 10: کنترل خصوصی مدهای کاری کانال 5

 

جدول 11: کنترل خصوصی مدهای کاری کانال 6

 

جدول 12: دماهای رفرنس برای کانال 1

 

جدول 13: دماهای رفرنس برای کانال 2

 

جدول 14: دماهای رفرنس برای کانال 3

 

جدول 15: دماهای رفرنس برای کانال 4

 

جدول 16: دماهای رفرنس برای کانال 5

جدول 17: دماهای رفرنس برای کانال 6

 

در هر ماژولی با ارسال این کدهای UV Switch می تواند عمکلرد تعیین شده برای هر مورد را عملیاتی کند.

Table of Contents

خوش آمدید