سیستم های اعلام و اطفا حریق در موزه هوشمند

سیستم اطفا حریق در موزه هوشمند

سیستم های اعلام و اطفا حریق در موزه هوشمند

سيستم های اعلام و اطفا حریق در موزه هوشمند جزء لاینفک ساختمان می باشند و وظيفه حفاظت ساختمان و اشيا در مقابل آتش را عهده دار خواهند بود. قطعا به منظور حفاظت دقيقتر نياز به استفاده از سيستم های آدرس پذیز الزامی است که نتيجه آن مشخص شدن محل دقيق بروز حادثه خواهد بود. که در اجرای فرآیند های اطفاء و تخليه بسيار تاثير گذار است.

سخت افزار و نرم افزار اعلام حریق در موزه هوشمند

در سيستم های آدرس پذیر سنسور های مختلفی قابل استفاده می باشند:
• سنسور های تشخيص دود
• سنسور های تشخيص افزایش حرارت
• سنسور های تشخيص دمای ویژه
• سنسور های تشخيص آتش
• سنسور های تشخيص نشت گاز طبيعی
• سنسور های ترکيبی

انواع سنسور در تشخیص آتش سوزی
انواع سنسور در تشخیص آتش سوزی موزه هوشمند

تمامی این سنسورهای به همراه آژیرها و شاسی های آدرس پذیر به کنترلرهای مرکزی اعلام حریق متصل می شوند. و به سادگی می توان از طریق نرم افزار‌های مدیریتی این سيستم‌ها را تحت مانيتور قرار دارد. پس سنسورها نقش اساسی در اطفا حریق در موزه هوشمند دارد.

مانیتورینگ در موزه هوشمند در تشخیص آتش سوزی
مانیتورینگ در موزه هوشمند در تشخیص آتش سوزی

در نرم افزار های مانيتورینگ کليه رخدادها به صورت Live نمایش داده می‌شود و همچنين تاریخچه کليه اتفاقات ذخيره می‌گردد.

در نرم افزار می‌توان از ظاهرهای متنوع گرافيكی به صورت دو بعدی و سه بعدی استفاده نمود که نمونه نمایش سه بعدی در ادامه نمایش داده شده است.

نرم‌افزارهای گرافیکی در مانیتورینگ هوشمند موزه هوشمند
نرم‌افزارهای گرافیکی در مانیتورینگ هوشمند موزه هوشمند

سخت افزار های اطفا حریق در موزه هوشمند

پس از مشخص شدن حریق و قطعی بودن محل آن نياز است اجرای اطفا در دستور کار قرار گيرد. در اطفا حریق در موزه هوشمند با توجه به جنس اشيا از سيستم‌های مختلف استفاده می‌شود. سیستم‌های آبی، گازی (FM-200) و مه پاش. برای مثال استفاده از سيستم‌های اطفاء آب در پارکينگ‌ها و گازی در بخش‌هایی که اشياء موزه نظير تابلو‌ها و … نگهداری می شود توصيه می شود.

هر یک از این سيستم ها دارای تجهيزات منحصر به فرد خاص خود هستند و متناسب با ویژگی‌های بخش‌های مختلف موزه طراحی و انتخاب می شوند.

اجرای سناریو‌های اطفا در نواحی که در آن اعلام حریق تایيد شده است می‌تواند به صورت خودکار از طریق سنسور ها و یه به صورت دستی انجام شود. هم چنين سيستم های BMS می تواند به سيستم های اطفاء در صورت نياز فرمان داده و در سناریو ها ی اطفا این بخش نيز مدیریت شود.

سخت‌افزارهای اطفا حریق در موزه هوشمند
سخت‌افزارهای اطفا حریق در موزه هوشمند

جمع بندی

اجرای سيستم‌های اعلام و اطقا حریق در موزه هوشمند نيازمند طراحی ویژه بر اساس نياز های موجود در بخش‌های مختلف موزه می‌باشد. و سيستم‌های اعلام حریق آدرس پذیر این قدرت را به مدیران خواهد داد که به صورت دقيق و حساب شده بر این بخش نظارت داشته باشند.

ادغام سيستم‌های اعلام حریق با سایر سيستم‌ها نظير آسانسور‌ها، سيستم‌های کنترل تردد، دوربين‌های نظارتی در راستای تاثير گذاری آن بر سایر اجزای الكتریكی و مكانيكی ساختمان در لایه‌های نرم افزاری و در بخش BMS قابل تعریف می‌باشد.

Table of Contents

خوش آمدید