قابلیت های ماژول Leading/Trailing edge MOSFET Dimmer

قابلیت های ماژول Leading/Trailing edge MOSFET Dimmer

ماژول دیمر قابل مشاهده در تصویر مقابل با شماره سریال MDT0402 دارای قابلیت های زیر می باشد.

  • دارای حداکثر 12 حالت کاری مجزا
  • دارای حداکثر 99 حالت خروجی در هر زون با حداکثر زمان راه اندازی 60 دقیقه
  • امکان برنامه ریزی حداکثر 99 سناریو شامل حداکثر 99 مرحله در هر سناریو با حداکثر زمان 60 دقیقه برای هر مرحله
  • دارای سوئیچ حفاظت حریق
  • امکان برنامه ریزی سناریو راه اندازی ماژول
  • امکان تعریف تابع Threshold
  • دارای Emeryeney by pass در هر خروجی
  • امکان دیم کردن روشنایی به صورت دقیق
  • موجود در انواع 6 کانال با حداکثر جریان 10 آمپر در هر خروجی و همچنین نوع 6 کانال با حداکثر جریان 20 آمپر در هر خروجی

Table of Contents

خوش آمدید