قابلیت های ماژول High Performance Dimmer

قابلیت های ماژول High Performance Dimmer

ماژول دیمر قابل مشاهده در تصویر مقابل با شماره سریال SB-WL-D0620 دارای قابلیت های زیر می باشد

 • دارای 6 کانال خروجی
 • دارای حداکثر6ناحیه محزا
 • دارای حداکثر 99 حالت خروجی در هر زون با حداکثر زمان راه اندازی 60 دقیقه
 • امکان برنامه ریزی حداکثر 99 سناریو شامل حداکثر 99 مرحله در هر سناریو با حداکثر زمان 60 دقیق برای هر مرحله
 • دارای سوئیچ حفاظت حریق
 • امکان برنامه ریزی سناریو راه اندازی ماژول
 • امکان تعریف تابع Threshold
 • دارای Emeryeney by pass در هر خروجی
 • امکان دیم کردن روشنایی به صورت دقیق در سه حالت Low, high, max
 • موجود در انواع 6 کانال با حداکثر جریان 10 آمپر در هر خروجی و همچنین نوع 6 کانال با حداکثر جریان 20 آمپر در هر خروجی
 • دارای مد های ”forward”,“backward”, “forward and backward” and “random”

Table of Contents

خوش آمدید