دستورالعمل فنی مکانیزم با رله 3 کانالMPPI3R

معرفی-مکانیزم-با-3-کانال-رله

معرفی مکانیزم با 3 کانال رله

شرکت HDL مکانیزم های خود را در دو نوع : 1-علاوه بر واسط تامین توان کلید ، دارای رله جهت کنترل بارهای روشنایی می باشد. 2-دارای سیستم کنترل تهویه ، پرده می باشد . نکته: این ماژل بدون رله صرفا واسط تامین توان کلیدهای کنترلی می باشد . در دستورالعمل های قبل مورد دوم به تفصیل صحبت شده است لذا در این دستورالعمل مورد اول بررسی خواهد شد . مکانیزم معرفی شده دارای 3 کانال به صورت رله ای به ماکزیمم توان قابل تحمل1100وات در هر کانال قابل ارائه می باشد . این مکانیزم می تواند 1-جهت کنترل 3 خط روشنایی به صورت مجزا 2-جهت کنترل 1 عدد سیستم تهویه 3 دور 3-جهت کنترل 1 عدد پرده برق به همراه یک خط روشنایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مکانیزم علاوه بر موارد بیان شده ولتاژ عملکرد پنل های HDL را نیز تامین می کند . همچنین این ماژول قابلیت به روز رسانی آنلاین از طریق شبکه را دارد.

نحوه برنامه ریزی ماژول

برای شناسایی و کار با ماژول مکانیزم با 3 کانال رله از نرم افزار استفاده می کنیم . با وارد شدن به صفحه برنامه ریزی ماژول 3 تب مشتمل بر 1-اطلاعات عمومی 2- اطلاعات مد روشنایی 3- اطلاعات مد تهویه ، مشاهده می شود که به تفضیل در ادامه مورد برسی قرار می گیرند .

صفحه اول:Basic information

این صفحه دارای قسمت های زیر می باشد

•شماره کانال ها (ch NO) : این مورد شماره کانال های ماژول را نمایش می دهد. •تاخیر راه انداز(ON delays(s)) : تنظیم تاخیر زمانی جهت روشن کردن بار مصرفی هنگامی که فرمان روشن شدن را دریافت می کنند. •تاخیر حفاظتی (protect delay) : در زمان خاموش شدن بار مصرفی، مادامی که این زمان سپری نشد باشد دستور روشن شدن کانال جهت موارد حفاظتی اعمال نمی شود •تاخیر خاموشی(OFF delay) :تنظیم تاخیر زمانی جهت خاموش کردن بار مصرفی هنگامی که فرمان خاموش شدن را دریافت می کند. • تا خیر خاموشی حفاظتی(Off Protect) : در زمان روشن شدن بار مصرفی، مادامی که این زمان سپری نشده باشد دستور خاموش شدن کانال جهت موارد حفاظتی اعمال نمی شود .

صفحه دوم :Stair light

این زبانه جهت تنظیمات روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد.

این صفحه برای زمانی است که بر روی حالت رله تنظیم گردید باشد ماژول اگر گزینه stair light را انتخاب کنید و گزینه auto close را هم بر روی مدت زمان مورد نظر تنظیم نمایید به صورت خودکار کانال مورد نظر خاموش می شود .

صفحه سوم :Hvac command transpond

این صفحه برای کنترل Hvac می باشد .

برای کنترل hvac فراموش نکنید که حتما تیک transpond enable را بزنید و هر زمانی که خواستید روشنایی را تنظیم کنید این تیک را بردارید. برای کنترل مکانیزم 3 ر له می توان از طریق نصب کلید بر روی آن یا از طریق کلید یا سنسور نصب شد در مکانی دیگر با وارد کردن ، Subnet ID و Device ID مکانیزم 3 کانال آنرا کنترل کنید . اگر بخواهید از طریق این مکانیزم چندین ماژول دیگر را کنترل کنید یعنس مکانیزم 3 رله master بشود و باقی hvac ها slave در این قسمت باید subnet ID و Device ID سایر ماژول ها را وارد نمایید.

Table of Contents

خوش آمدید