معرفی ماژول KNX Curtain

معرفی ماژول KNX Curtain

ماژول کنترل پرده جهت کنترل پرده های عمودی، افقی و همچنین راه اندازی موتور ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این ماژول توسط شرکت HDL تولید می شود و با استفاده از پروتکل KNX می تواند با سایر تجهیزات این پروتکل از هر برندی ارتباط برقرار کند این ماژول قابلیت برنامه ریزی توسط ورژن های مختلف نرم افزار ETS را دارد همچنین دارای تاییدیه های EMC و محیط زیست نیز می باشد.

 

شکل1:نمای ماژول 4کانال

عملکردهای ماژول پرده KNX

این ماژول در 3 نوع مختلف عرضه می شود.

 

جدول 1:انواع ماژول

این ماژول جهت استفاده در پرده های عمودی و افقی و همچنین پرده های با کنترل زاویه ای و همچنین جهت کنترل موتور به صورت مجزا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از عملکردهای فوق العاده جالب این ماژول، قابلیت دریافت سیگنال های مختلف از شرایط جوی است و می توان با توجه به این سیگنالها، سیگنال باد در سه سطح زیاد، متوسط و کم در شبکه باس توسط سنسور مرتبط به ماژول اعلام خواهد شد، واکنش نشان دهد.

این سیگنال ها شامل:

• وضعیت وزش باد، در سه سطح زیاد، متوسط و کم. این سیگنال ها به صوت مجزا می توانند در شبکه باس ارسال شوند

• وضعیت بارندگی موجود در محیط بیرون و مقایسه آن با مقدار ست پوینت و ارسال نتیجه مقایسه در شبکه باس

• وضعیت سرما موجود در محیط بیرون و مقایسه آن با مقدار ست پوینت و ارسال نتیجه مقایسه در شبکه باس

• وضعیت نور موجود در محیط و مقایسه آن با مقدار ست پوینت و ارسال نتیجه مقایسه در شبکه باس

• قابلیت دریافت وضعیت دما داخل محیط به صورت سرما یا گرما از سنسور دما، که حاصل مقایسه دمای موجود با مقدار ست پوینت تعیین شده است. در صورتی که دما از ست پوینت پایین تر باشد حالت سرما و در غیر اینصورت حالت گرما تشخیص داده می شود و توسط سنسور دما برای ماژول پرده ارسال می شود.

هستند. ماژول این دیتاها را از شبکه باس دریافت می کند و می تواند با توجه به مقدار آن و برنامه ریزی انجام شده در هر 5 شرایط جوی، عملکردهای مختلفی را از خود نشان دهد.

 

شکل2:نمای ماژول 6 کانال

 

تمامی عملکردهای زیر برای هر کانال ماژول پرده می تواند به صورت مجزا تعیین و برنامه ریزی شود

• باز و یا بسته شدن پرده، یا بالا و یا پایین رفتن پرده و یا تغییر زاویه پرده

• حالت Stop، جهت توقف حرکت پرده، در حرکت به هر سمت

• قابلیت تعیین اولویت در اجرای فرمانهای دریافتی از شرایط جوی

• قابلیت فعال کردن و یا غیر فعال کردن دریافت سیگنالهای جوی از باس

• قابلیت تعیین مدت زمان مورد نیاز جهت باز و یا بسته شدن پرده

• قابلیت تعیین زمان تاخیر برای تغییر حالت پرده

• قابلیت تعیین ماکزیمم و مینیمم مقدار باز و یا بسته شدن پرده

• قابلیت کنترل میزان باز شدن پرده بر حسب درصد

• قابلیت اعلام میزان باز شدن پرده در شبکه باس

• قابلیت تعیین ماکزیمم زاویه ی مجاز در پرده های زاویه ای

• قابلیت اعلام موقعیت، هنگامی که به یکی از سطوح ماکزیمم و مینیمم می رسد

• قابلیت تعیین عملکرد پرده هنگام fail شدن شبکه باس

• قابلیت تعیین وضعیت پرده هنگام power recovery

 

عملکرد های هوشمند ماژول پرده

ماژول پرده دارای 4 عملکرد هوشمند است که عبارتند از

• کنترل موقعیت پرده، برای هر کانال ماژول می توان 4 موقعیت پیش فرض را تعیین کرد و در مواقع مورد نیاز می توان پرده را از موقعیت فعلی به آن موقعیت برد.

• تابع عملکردی امنیتی، این مورد جهت اجرای حالت های مختلف در شرایط جوی قابل اندازه گیری برنامه ریزی می باشد. به صورتی که در هر حالت موقعیت مناسب برای پرده برحسب اولویت، تعیین می شود.

• کنترل هوشمند براساس میزان روشنایی محیط بیرون، در این حالت با توجه به میزان نور موجود در محیط بیرون و همچنین سرد یا گرم بودن دمای داخلی می توان موقعیت پرده را در حالت های مختلف تنظیم کرد.

• اجرای سناریوهای مختلف: برای هرکانال می توان 10 سناریو مختلف تعیین کرد، به نحوی که از طریق باس بتوان این سناریو را فراخوانی کرد. توجه داشته باشبد ماژول مذکور دارای 64 سناریو قابل تعریف است که در هر مورد می توان وضعیت تمامی کانالهای ماژول در وضعیت های مطلوب تنظیم کرد و در صورت نیاز از طریق باس آنها را فراخوانی کرد.

توجه داشته باشید تمامی فرمانهای ارسالی به ماژول پرده برحسب اولویت تعیین شده اجرا می شوند.

مشخصات فنی ماژول

 

جدول 2:مشخصات فنی

Table of Contents

خوش آمدید