قابلیت های ماژول هوشمند DLP Wireless

قابلیت های ماژول هوشمند DLP Wireless

 قابلیت های ماژول هوشمند DLP Wireless

ماژول هوشمند DLP Wireless با دارا بودن تمامی قابلیت های DLP متداول HDL جهت استفاده تحت سیستم وایرلس تولید شده و همانطور که در شکل روبرو مشاهده میگردد، نه تنها از نظر ظاهری تفاوتی با DLP های متداول HDL ندارد، بلکه تمامی قابلیت های عملکردی آنرا با وجود وایرلس بودن، دارا می باشد.

قابلیت ها:

 • کنترل عمومی تمام تجهیزات هوشمند
 • کنترل روشنایی
 • کنترل پرده
 • کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
 • کنترل اسپلیت
 • کنترل گرمایش از کف
 • کنترل موسیقی
 • کنترل امنیتی
 • امکان برنامه ریزی بیش از 3000 دستور کنترلی
 • پشتیبانی از 147 زبان
 • برنامه ریزی ساده
 • دارای صفحات کاربری مختلف و متناسب با عملکرد
 • امکان انتخاب رنگ رویه بر اساس سلیقه کاربر

سیم بندی: این ماژول تنها شامل رویه بوده و جهت روشن شدن و کار کردن نیاز به مکانیزم وایرلس دارد.

Table of Contents

خوش آمدید