قابلیت های ماژول MHC48IP

قابلیت های ماژول MHC48IP

قابلیت های این ماژول عبارتست از:

  • ارسال دیتا بین شبکهHDL-Bus و Ethernet
  • دارای اینتر فیس RJ45 و RS485
  • انتقال دیتای هوشمند ، مینیمم کردن فلوی ارسال دیتا
  • نصب بر روی ریل در داخل تابلو
  • دکمه جهت شناسایی ماژول به شبکه

Table of Contents

خوش آمدید