سوالات متداول

سوالات متداول در هوشمندسازی ساختمان
بررسی و مقایسه دیمرهای Leading Edge و Trailing Edge

بررسی دیمرهای Leading Edge

دیمرهایی که ولتاژ برق شهر را بر اساس شکل موج زیر برش می زنند، دیمرهای Leading Edge می باشند که این شکل موج مبتنی بر وجود بارهای سلفی-اهمی (Resistive_Inductive) در مدار می باشد. همانطور که در شکل موج های زیر دیده می شود ولتاژ بار نسبت به جریان پیشفاز می باشد (بار سلفی- اهمی). رابطه ولتاژ و جریان بر طبق فرمول زیر می باشد:

V=L(di/dt)+Ri

 

 

این نوع دیمرها از یک ترایاک (Traic) بعنوان سوئیچ برای کنترل توان استفاده می نمایند. همچنین در این دیمرها حداقل بار نباید از یک حد مشخصی کمتر باشد که این مقدار حداقل نسبت به دیمرهای دیگر بیشتر است زیرا دیم شدن بر اساس Leading Edge ولتاژ را بطور آنی روی بار انداخته که این سبب عبور جریان با سرعت بالا از درون رشته های لامپ (filament) و یا اجزاء الکترونیکی روشنایی ها می گردد.

دیمرهای Leading Edge در هنگام دیم شدن صدای وزوز تولید می کند که این به علت ایجاد یک ولتاژ زیاد بر روی بار و متناسب با آن یک جریان زیاد در مدت زمان کوتاه، که این باعث ایجاد یک شوک الکتریکی و در نتیجه شوک مکانیکی ناگهانی می گردد.

نمونه ای از بارهای سلفی-اهمی، لامپ های حبابی و هالوژن و ترانسفورمرهای ولتاژ پایین مغناطیسی و بعضی از انواع LED ها می باشند که در شکل های زیر مشاهده می شوند. توجه شود بعضی از انواع LEDها مانند SDIM-L-LED تنها با دیمرهای Leading Edge کار می کنند. دیمر های Leading Edge از نظر هزینه ارزان تر از سایر دیمرها می باشند.

 

 

بررسی دیمرهای Trailing Edge

دیمرهایی که ولتاژ برق شهر را بر اساس شکل موج زیر برش می زنند، دیمرهای Trailing Edge می باشند که این شکل موج بر اساس وجود بارهای خازنی-اهمی (Resistive_Capasitive) در مدار می باشد. نسبت جریان به ولتاژ بر طبق فرمول زیر می باشد:

I=C(dv/dt)+V/R

 

دیمرهای Trailing Edge نسبت به سایر دیمرها دارای سطح بالاتر و پیچیده تر می باشند و معمولا از یک MOSFET و یا (Insulation Gate Bipolar Transistor) IGBT بجای ترایاک بعنوان سوئیچ استفاده می کنند. همین امر سبب دیم کردن به آرامی و بدون هیچگونه صدای وزوز می گردد. همانطور که در دیمرهای Trailing Edge اشاره گردید بیشتر هالوژن ها و لامپ های رشته ای با این دیمرها کار می کنند ولی این لامپ ها قابلیت کار با دیمرهای Trailing Edge را نیز دارند و بدلیل خاصیت Soft Start آن، سبب جلوگیری از آسیب رشته داخل لامپ در لحظه اول روشن شدن و یا ترکیدن آن در اثر شوک حرارتی می شود.

اکثر بارها قابلیت کار با دیمرهای Trailing Edge را دارند بجزء مواردی خاص که در قسمت قبل ذکر شد. نمونه ای از بارهای خازنی-اهمی که قابلیت کار با این نوع از دیمرها را دارند، می توان ترانسفورمرهای ولتاژ پائین الکترونیکی و LED Driver و موتور های خازنی آسنکرون نام برد که در شکل زیر مشاهده می گردد.

Table of Contents

خوش آمدید