قابلیت های ماژولLogic Timer

قابلیت های ماژولLogic Timer

 سیستم HDL-Bus/ قابلیت های ماژول Logic Timer

این ماژول با توجه به قابلیت هایی که در اختیار کاربر قرار می دهد یکی از پرکاربرد ترین ماژول های هوشمند است به نحوی که اجرای بسیاری از پروژه های بدون وجود این ماژول امکان پذیر نیست. انواع کنترل های زمانی این ماژول باعث شده است که کارفرما علاقه ی زیادی به قابلیت های این ماژول داشته باشد.

قابلیت های این ماژول عبارتست از:

* قابلیت تعیین زمان رخداد هر واقعه
* قابلیت تعیین زمان تناوب در سیکل رخداد واقعه های پریودیکی
* قابلیت خواندن اطلاعات همه ی ماژول های موجود در شبکه هوشمند
* قابلیت تعیین اوقات شرعی با استفاده از طول و عرض جغرافیایی محل زندگی
* قابلیت پیاده سازی 20 منطق بر اساس گیت های در هر صفحه ی منطقی
* نصب بر روی ریل در داخل تابلو
* دکمه جهت شناسایی ماژول به شبک

Table of Contents

خوش آمدید