29 مارس

سیلابس‌های دوره فنی غیر رسمی(کوتاه مدت)

شاید برای شما هم این سوال مطرح باشد که در دور‌ه‌های فنی کوتاه مدت دفتر مرکزی HDL می‌توانید چه درس‌ها و مباحثی را فرا گیرید.
در این پست شما ‌می‌توانید با سیلابس‌های این دوره‌ها اشنا شوید.
دوره فنی سیستم‌های هوشمند تحت پروتکل‌های هوشمند buspro  و KNX را می‌توانید طبق پست‌های قبلی ما در زمان‌های تعیین شده
سیلابس‌های قابل تدریس در دوره کوتاه مدت فنی به شرح زیر میباشد:

دیدگاه بگذارید