سیلابس های دوره فنی غیر رسمی(کوتاه مدت)

سیلابس‌های دوره فنی غیر رسمی(کوتاه مدت)

شاید برای شما هم این سوال مطرح باشد که در دور‌ه‌های فنی کوتاه مدت دفتر مرکزی HDL می‌توانید چه درس‌ها و مباحثی را فرا گیرید.
در این پست شما ‌می‌توانید با سیلابس‌های این دوره‌ها اشنا شوید.
دوره فنی سیستم‌های هوشمند تحت پروتکل‌های هوشمند buspro  و KNX را می‌توانید طبق پست‌های قبلی ما در زمان‌های تعیین شده
سیلابس‌های قابل تدریس در دوره کوتاه مدت فنی به شرح زیر میباشد:

Table of Contents

خوش آمدید