طراحی سیستم هوشمند(7-1) – آموزش طراحی سیستم درگاه هوشمند

آموزش طراحی سیستم درگاه هوشمند

این درس در خصوص انتخاب درگاه TCP/IP برای شبکه هوشمند یک ساختمان خواهد بود. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا به درگاه شبکه نیاز داریم؟ برای یادگیری بیشتر خواهشمند است به تماشای ویدئو بپردازید.

Table of Contents

خوش آمدید