طراحی سیستم هوشمند(6-1) – آموزش طراحی سیستم کلیدهای هوشمند

در این درس شما به بحث انتخاب کلید‌های هوشمند می‌پردازیم. اینکه در یک طراحی سیستم هوشمند، چطور باید تعداد این کلید‌ها را مشخص کرد.
آیا می‌دانستید بسته به نوع کاربری و متناسب با تعداد سیستم تهویه مطبوع، تعداد این کلید‌ها مشخص می‌گردد؟ علت این موضوع به صورت مبسوط در این ویدئو آموزش داده خواهد شد.
همچنین یاد می‌گیرید که تفاوت کلید‌های هوشمند علاوه بر ویژگی ظاهری هر یک از آن‌ها چه ویژگی‌های فنی‌ای می‌تواند باشد.
آیا در یک سیستم هوشمند به خاطر وجود سنسور‌ها دیگر نیازی نیست که کلید‌های هوشمند را در طراحی خود لحاظ کنیم؟
همه این موارد و بسیاری از موارد دیگر در ویدئوی زیر به بحث گذاشته می‌شود.

 

Table of Contents

خوش آمدید