طراحی سیستم هوشمند(5-1) – آموزش طراحی سیستم پرده برقی

آموزش طراحی سیستم پرده برقی

پرده‌های برقی یا موتور‌های دوطرفه موضوع مورد بحث ما در طراحی سیستم هوشمند ساختمان می‌باشد. معرفی نرم‌افزاری یا سخت افزاری پرده برقی هوشمند، معرفی سیستم‌هایی که از حالت رفت و برگشتی پشتیبانی می‌کنند، تفاوت این کنترلر‌ها با رله‌ها، پرده‌های برقی سنتی، همگی از موارد مورد بحث این قسمت از آموزش ما می‌باشد.

Table of Contents

خوش آمدید