طراحی سیستم هوشمند(4-1) – آموزش طراحی سیستم صوتی

در این درس نحوه انتخاب سیستم‌های صوتی برای واحد‌هایی که می‌خواهند سیستم هوشمند خود را مجهز به سیستم صوتی هوشمند نمایند به شما آموزش داده می‌شود.
سیستم هوشمند صوتی چیست؟
این سیستم چه ویژگی‌هایی دارد؟
آیا سناریو پذیر است؟
تفاوت سیستم صوتی stand alone و فرمان‌پذیر در چیست؟
در کدام یک از این دو سیستم امکان هوشمندسازی وجود دارد؟

Table of Contents

خوش آمدید