طراحی سیستم هوشمند(3-1) – آموزش طراحی سیستم سرمایش و گرمایش


در این درس به بحث کنترل سیستم های سرمایش و گرمایش ساختمان و نحوه ی هوشمند سازی آن میپردازیم.
آنچه که در این درس می آموزیم درباره سیستم های سرمایش و گرمایش داخلی ساختمان است، اما می توانید در بخش های بعدی با نحوه طراحی سیستم های تاسیسات و موتورخانه آشنا شوید.
آشنایی با انواع سیستم های سرمایش و گرمایش و رایج ترین این سیستم ها در صنعت ساختمان
آشنایی با کنترل آپشن های گوناگون این سیستم ها نظیر فن و غیره… از موارد دارای اهمیت بسیار در روند طراحی سیستم هوشمند در بخش سرمایش و گرمایش ساختمان است.
برای آشنایی بیشتر ویدئوی زیر را مشاهده نمایید:

 

Table of Contents

خوش آمدید