گزارش تصویری نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران |

نمایشگاه صنعت ساختمان، گردهمایی از خدمات و محصولاتی است که در صنعت ساختمان سازی کشور استفاده می شود. در این نمایشگاه تلاش بر آن شده تا تمامی شرکت ها و موسسات دست اندر کار در این صنعت برای رفع نیاز سازندگان و ارائه خدمات گرد هم آیند.
در این میان و در خوزه بحث هوشمند سازی، شرکت HDL هم به عنوان یکی از پیشتازان در این زمینه به سیاق هر سال در نوزدهمین دوره از این نمایشگاه شرکت نمود.

در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور گسترده بازدید کنندگان مواجه بودیم. افراد بسیاری که برای آشنایی بیشتر با بحث هوشمند سازی سختمان و محصولات جدید ارائه شده در این نمایشگاه پا به غرفه میگذاشتند.
توجه عدیده ی بازدید کنندگان به آینه هوشمند بسیارقابل توجه بود. عزیزان مشتاقی که از ویژگی های جالب توجه این آینه به وجد آمده و تجربه ی کار با یک دستگاه لوکس را به دست آوردند.

به امید موفقیت های روز افزون در سال های پیش رو…

Table of Contents

خوش آمدید