بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان اهواز |

نمایشگاه اهواز 98
98 09 17 2

بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان درشهر اهواز

حضور غرفهHDL در بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان شهر اهواز
نمایندگی انحصاری استان خوزستان در پاییز 98 در نمایشگاه صنعت ساختمان شهر اهواز که بیستمین سال برگزاری این نمایشکاه بوده است شرکت نمودند.


98 09 17 3
98 09 17 4


این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این استان از تاریخ 12 الی 15 آذر برگزار گردید.
تصاویر حضور نمایندگی استان خوزستان، شرکت خانه هوشمند باران در ادامه تقدیم میشود:

98 09 17 5
98 09 17 6
98 09 17 7
98 09 17 8
98 09 17 9
98 09 17 10
98 09 17   قسمت دوم
98 09 17   قسمت دوم 2

Table of Contents

خوش آمدید