سیستم پارکینگ هوشمند

parkinggg


بر اساس رشد جمعیت و خودرو ها و گسترش ابعاد ساختمان ها و محدودیت های شهری روز به روز لزوم استفاده از فضای پارکینگ در فضا های شهری بیش از پیش احساس می شود. از این رو ادغام تکنولوژی با سیستم های قابل استفاده در پارکینگ منجر به تسهیل امور مدیریتی و ارائه خدمات می شود که در ادامه به شرح مفصل تر موضوع پرداخته خواهد شد.

اولین بخش سیستم هوشمند پارکینگ را سیستم های مدیریت پرداخت وجوه پارکینگ تشکیل می دهد که به اختصار PMS نامیده می شود. این سیستم بر اساس تجهیزات و امکانات می تواند به صورت نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه در نظر گرفته شود که در ادامه این موضوع بررسی می شود.

 سیستم پرداخت نیمه مکانیزه
در سامانه نیمه مکانیزه برخی از امور به نیروی انسانی نیاز دارد که جهت توضیح بیشتر این موضوع می توان به بررسی بخش های مختلف این سیستم اشاره کرد
 
 معرفی بخش های مختلف سیستم
سیستم مدیریت پارکینگ شامل تجهیزات سخت افزاری و نرم افزار می باشد که در موارد ذیل قابل بررسی است :
1- گیت ورودی
2- گیت خروجی و پردازش در نرم افزار و اعلام هزینه
 
همانطور که در بخش قبل قبل به آن اشاره شد با استفاده از سيستم PGS مبتني بر پردازش تصوير مي توان پلاک خودرو هاي پارک شده درون پارکينگ را با محل پارک آن شناسايي و در سيستم ذخيره نمود که هر زمان نياز باشد با استعلام پلاک خودرو توسط راننده از طريق کيوسک هاي اطلاع رساني محل خودرو در سيستم قابل نمايش مي باشد.

111

شرح  سیستم راهنمای(هدایت) پارکینگ PGS
شرکت هوشمند پارس راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکل بصورت راه اندازی سیستم های کنترل و هدایت در پارکینگ ارائه می کند. در این پروپوال ابتدا به بررسی لزوم راه اندازی سیستم کنترل و هدایت پارکینگ می پردازیم و نیازی که به راه اندازی این سیستم احساس می شود را بیان خواهیم کرد و سپس سیستم کنترل هوشمند پارکینگ را معرفی می نماییم.
راهکارهای ارائه شده در دو گروه مختلف قرار خواهند گرفت توجه داشته باشید که اساس سیستم های کنترلی بیان شده در هر گروه یکسان بوده، کنترل و هدایت هوشمند، و تفاوت آنها در نحوء راه اندازی و تجهیزات مورد استفاده و تشخیص خودرو است.

Parking Management System 1

سیستم خودکار پرداخت: 
ساماندهی شبكه پرداخت هزینه پارکینگ با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و الکترونیک. 
- ساماندهی شبکه پرداخت هزینه پارکینگ با استفاده از پول الکترونیک
- امکان سوزاندن کارت‌های مفقود یا مخدوش و صدور کارت جدید
- امکان جلوگیری از خروج خودرو و قفل کردن کارت مشتری در صورت لزوم
- امکان تعریف و ثبت کارت جدید
- امکان ثبت مشتریان اعتباری و اجازه ورود بدون توقف