بیمارستان هوشمند

medical Airگازهای طبي مورد نياز بيمارستان شامل اکسيژن ، گاز بيهوشی(N2O)، خلاء و هوای فشرده ميباشد، برخی گازهای ديگر مانند CO2 و ازت نيز مصرف دارند که مصرف آنها خيلی کم و موارد آن نادر است.
پیاده سازی سیستم گاز های طبی به صورت مرکزی به منظورکنترل عفونت، نیاز به جابجایی کپسول ، نیاز به تجهیزات ویژه جهت تولید هوای فشرده نظیر ساکشن ها و در نهایت افزایش هزینه های تعمیر و نگه داری غالبا در اولویت می باشد. از این رو مدیریت و کنترل این بخش ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

BMS Hospital iridium در راستای کنترل دقیق و بهینه سیستم تهویه با هدف کاهش مصرف انرژی مصرفی و نیز حفظ بالانس هوای بین بخش ها به منظور جلوگیری از انتشار عفونت می توان بر اساس تجهیزات بکار رفته می توان امکانات زیر را در کنترل تهویه فضا های داخلی بیمارستان مد نظر داشت:

standford hospital smart device study cureusیکی از حوزه هایی که تحت تاثیر فناوری های دیجیتالی شاهد پیشرفت چشمگیری بوده ، حوزه سلامت و درمان است. استفاده از سیستم های مبتنی بر فناوری های دیجیتال و سیستم ها و ابزارهایی که عنوان هوشمندی را با خود به یدک می کشند، نقش موثری در بهبود فرآیند تشخیص و درمان بیماری های مختلف داشته است، بنا براین با توجه به این که کادر درمانی و بیماران برای استقبال از فناوری آمادگی لازم را پیدا کرده اند، دیگر وقت آن رسیده است که بیمارستان ها و مراکز درمانی هم به چنین سیستم هایی مجهز شوند.

bms hospitalتاسیسات بیمارستان با توجه به اهمیت ساختمان بیمارستان و ویژگی های منحصر بفردی که به واسطه ارتباط با زندگی انسان ها دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و هر گونه وقفه در کار ارائه خدمات تاسیساتی نظیر خاموشی روشنایی، قطع سیستم های تهویه و اختلالات دمایی، قطع برق اضطراری و ... می تواند صدمات جبران ناپذیری که گاها به فوت نیز می انجامد را حاصل شود. از این رو مدیریت منظم، کنترل دقیق و مانیتورینگ لحظه ای رخداد های تاسیسات موضوعی است که هدف اصلی سامانه های هوشمند تاسیسات بیمارستانی است.

بیمارستان و کلینیک هوشمند
مزایای پیاده سازی سامانه های هوشمند بیمارستانی
• افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران و ارتقائ سطح کیفی بیمارستان
• کمتر شدن زمان ارائه خدمات به بیماران